Zapytanie ofertowe dot. realizacji szkolenia z zakresu stosowania nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej oraz z zakresu metod pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne.

Powiat Pułtuski zaprasza do składania ofert na: Realizację szkoleń z zakresu
stosowania nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej oraz z zakresu metod pracy
z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne dla nauczycieli LO im. P. Skargi w Pułtusku.
Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji
kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe (PDF, 1006KB)
Załącznik 1 – Formularz ofertowy (PDF,548 KB)
Załącznik 2 – Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 915 KB)
Załącznik 3 -Wzór umowy (PDF, 662 KB)
Załącznik 4 -Oświadczenie (PDF, 546 KB)