Zapytanie ofertowe dot. realizacji szkolenia z zakresu stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

Powiat Pułtuski zaprasza do składania ofert na: Realizację szkolenia z zakresu stosowania
narzędzi TIK w procesie dydaktycznym dla nauczycieli LO im. Piotra Skargi w Pułtusku.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji
kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe II (PDF, 1017 KB)
Załącznik 1 – Formularz ofertowy (PDF, 546 KB)
Załącznik 2 -Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 923 KB)
Załącznik 3 -Wzór umowy (PDF, 662 KB)
Załącznik 4 – Oswiadczenie (PDF, 544 KB)