ZAPROSZENIE WYSTAWCÓW NA DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W WINNICY (27.08.2017 r.)

Uprzejmie informujemy, że  w niedzielę 27 sierpnia br. w Winnicy odbędą się DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE.  W związku z powyższym zapraszamy instytucje i firmy działające w powiecie pułtuskim  do wystawienia podczas Dożynek stoisk informacyjno-promocyjnych. Osobą do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest pracownik Urzędu Gminy w Winnicy  –
p. Ewa Kozłowska tel.: /23/ 691 40 99.