Zaproszenie do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

W związku z trwającą w Polsce kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie, Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i będzie trwał do 30 września br. Udział w konkursie polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2–minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem ”Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Ideą Konkursu jest przedstawienie w filmie własnej wizji tego , jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu.

W związku z powyższym KRUS PT Pułtusk zaprasza młodzież  do  udziału w tym przedsięwzięciu.

Szczegółowe informacje i regulamin Konkursu znajdują się na stronie Kasy www.krus.gov.pl