Zaplecze sportowe przy hali gimnastycznej ZSZ im. J. Ruszkowskiego

Tort 5 stycznia br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania pn. ”Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku”. W uroczystości udział wzięli:  Wicestarosta Beata Jóźwiak, Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska oraz Dyrektor ZSZ im. J. Ruszkowskiego Anna Kmiołek-Gizara, wraz z kadrą pedagogiczną placówki. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, niezwykle potrzebnego zarówno dla młodzieży, jak i całej społeczności szkolnej. Modernizacja zaplecza sportowego w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego była pierwszym tak dużym zadaniem remontowym, w tej części budynku od momentu jego powstania, czyli blisko od 60 lat. Mamy nadzieję, że treningi w wyremontowanych pomieszczeniach będą sprzyjać kontynuacji tradycji sportowych SKS/UKS Klubu ZRYW.

Całość inwestycji wyniosła: 627.000,00 zł.
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego wyniósł: 427.000,00 zł.
Na realizację inwestycji Powiat Pułtuski pozyskał środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 w kwocie 200.000,00 zł.