Zakup dla pułtuskiego DPS samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

19 października 2018r. powiat pułtuski podpisał umowę z firmą ZIMNY AUTO Sp. z o.o. z Łodzi na wykonanie zamówienia pn.: „LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH (Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku) w ramach programu pod nazwą „ Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.
Wykonawca zobowiązał się do realizacji zamówienia w terminie do 20.12.2018r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków PEFRON.