Zakończono przebudowę drogi powiatowej Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław

Firma „Drogi i Mosty” Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach była wykonawcą przebudowy drogi powiatowej Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław.  Prace prowadzone były w okresie 08.09. –  12.10.2017r.

Inwestycja finansowana była ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – kwota 176 tys. zł,  dotacji Gminy Winnica –  kwocie  ok.188,9 tys. zł oraz środków własnych powiatu – kwota 521,3 tys. zł.

W ramach realizacji zadania wykonano m.in. nawierzchnię jezdni (poszerzoną do 5,5 m) na odcinku 2 km oraz w m. Winnica wybudowano jednostronny chodnik szer. 1,5 m na długości 450 mb.