ZAKOŃCZONO KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ

17 lutego 2017 r.  na terenie powiatu pułtuskiego zakończono kwalifikację wojskową, przeprowadzoną  zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej od 1 do 17 lutego 2017 r.  Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pomieszczeniach Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.

Do kwalifikacji stawiło się 317 osób rocznika podstawowego – mężczyzn urodzonych w 1998 roku (na 328 osób wpisanych na listy), 3 osoby rocznika starszego oraz 3 kobiety.

Wobec osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej Burmistrz Miasta Pułtusk, na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej, zarządził przymusowe doprowadzenie przez Policję 28 osób, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (na podstawie art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2016 r., poz.1534).

Wicestarosta Beata Jóźwiak,  Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie ppłk Leszek Wieczorek  oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku dr Robert Dynak podziękowali: Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Lekarskiej lek. med. Leonowi Wiśniewskiemu za wieloletnie zaangażowanie podczas prac komisji, osobom wchodzącym w skład komisji lekarskiej oraz osobom zatrudnionym do zakładania ewidencji wojskowej za realizację zadań obronnych związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej.