ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASACH MATURALNYCH

W piątek, 29 kwietnia br. naukę  zakończyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W uroczystościach szkolnych brali udział przedstawiciele samorządu powiatu pułtuskiego:
– w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi – Beata Jóźwiak, Wicestarosta,
– w Zespole Szkół im. Jana Ruszkowskiego – Beata Jóźwiak, Wicestarosta i Małgorzata Kozłowska, Członek Zarządu Powiatu,
– w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa – Katarzyna Jankowska, Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli najwyższą średnią ocen, otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Zarząd Powiatu. Byli to:

  • Alicja Milczarczyk  (średnia ocen 5,12) – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi;
  • Sebastian Ślesicki (średnia ocen 4,94) – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w  Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku;
  • Natalia Podlaska (średnia ocen 4,96) – uczennica Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa;
  • Aleksandra Szpigiel (średnia ocen 5,16) – uczennica Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku;
  • Ewa Chimkowska – uczennica  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku; .

Podczas uroczystości dyrektorzy szkół dokonali podsumowania trzy- czteroletniego okresu nauki. Wręczono nagrody książkowe absolwentom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz uczniom reprezentującym szkoły, zaangażowanym w działalność kulturalną, artystyczną, sportową,  wolontariacką, społeczną oraz asystom sztandarów szkolnych.

Podziękowania kadrze pedagogicznej i życzenia tegorocznym Maturzystom złożyli dyrektorzy, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie przedostatnich klas oraz zaproszeni goście.