ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASACH MATURALNYCH

W piątek, 27 kwietnia br. naukę  zakończyli uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.
W uroczystościach szkolnych brali udział przedstawiciele samorządu powiatu pułtuskiego:
– w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi i w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa – Beata Jóźwiak, Wicestarosta,
– w Zespole Szkół im. Jana Ruszkowskiego – Katarzyna Jankowska, Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

Absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2017/2017 osiągnęli najwyższą średnią ocen i otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Zarząd Powiatu byli:

  • Dominika Miłoszewska (średnia ocen 5,37) – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi;
  • Ewelina Gołębiowska  (średnia ocen 5,31) – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w  Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku;
  • Jakub Godlewski (średnia ocen 5,1)  – uczeń Technikum Nr 1 w   Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
  • Alicja Łebkowska (średnia ocen 4,82) – uczennica Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa  w Pułtusku;
  • Marcin Górzyński – uczeń Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku; .

Nagrody książkowe i dyplomy wręczono absolwentom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz uczniom reprezentującym szkoły, zaangażowanym w działalność kulturalną, artystyczną, sportową,  wolontariacką, społeczną oraz asystom sztandarów szkolnych.

Podziękowania kadrze pedagogicznej i życzenia tegorocznym Maturzystom złożyli dyrektorzy, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie przedostatnich klas oraz zaproszeni goście.