ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W SOSW IM. A. KARŁOWICZ W PUTŁUSKU

24 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Dyrektor placówki podziękowała wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za rok sumiennej, ciężkiej pracy.

Podczas uroczystości Wicestarosta Pułtuski – Beata Jóźwiak wręczyła nagrody książkowe, ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, wyróżniającym się uczniom kończącym: Szkołę Podstawową – Patrycji Miętkiewicz, Gimnazjum – Danielowi Góreckiemu i Szkołę Przysposabiającą do Pracy – Paulinie Święckiej.

Pani Wicestarosta złożyła również wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Dyrektor Szkoły – Aldona Iniarska wręczyła nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce następującym uczniom: Karolowi Bartczakowi, Tatianie Kęszczyk, Kamilowi Ostaszewskiemu, Natalii Ostaszewskiej i Sebastianowi Górskiemu.

Liczna grupa uczniów otrzymała dyplomy za 100% frekwencję na zajęciach szkolnych.

Kończąc spotkanie Pani Dyrektor życzyła wszystkim zebranym bezpiecznych, słonecznych i beztroskich wakacji.

Info: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku

DSCN0886[1]

DSCN0893[1]

DSCN0899[1]

DSCN0917[1]

DSCN0934[1]

DSCN0940[1]

DSCN0972[1]