Zabytkowa kapliczka w Nowym Niestępowie wyremontowana.

Wyremontowana kapliczka z figurą Matki boskiej SkępskiejZ końcem września br. zakończyły się roboty budowlane oraz prace konserwatorskie przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie (gm. Pokrzywnica). Dziewiętnastowieczna budowla odzyskała swój dawny wygląd. W galeryjce, w górnej kondygnacji kapliczki, na nowo podziwiać można wyjątkową figurę Matki Boskiej Skępskiej.

Prace zrealizowane zostały w ramach zadania pn.  Nowe Niestępowo, Roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem Zabytku, Kapliczka Przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gm. Pokrzywnica, Powiat Pułtuski, na które Powiat Pułtuski pozyskał 50.000,00 zł dofinansowania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawcą robót była firma ZBIG-BUD Zbigniew Charzyński z siedzibą w m. Sokołówek k. Ciechanowa.

Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku wymagało wykonania szeregu prac. Konieczne było zbicie odstających tynków, zeskrobanie farby, wykucie zniszczonych cegieł i wmurowanie całych, naprawienie i uzupełnienie tynków wapienno-piaskowych, zagruntowanie wszystkich elementów i pomalowanie kapliczki farbami renowacyjnymi zewnętrznymi. Ponadto zostały wstawione nowe okna, naprawione i wymienione obróbki blacharskie, pomalowane elementy stalowe farbą antykorozyjną, wyremontowane cokół i ogrodzenie wokół kapliczki. Prace zrealizowano w okresie sierpień-wrzesień br.