Z tradycją w przyszłość – 580 lat pułtuskiego Liceum

22 października br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbyła się uroczystość związana z trwającymi obchodami 580-lecia szkoły. W pierwszej kolejności dokonano uroczystego odsłonięcia rzeźb, które stanęły przed bramą pułtuskiego liceum – woźnego i dwóch uczniów – nawiązujące do scenki z powieści „Wspomnienia niebieskiego mundurka” Wiktora Gomulickiego. Symbolicznego przecięcia wstęg dokonał Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Wojciech Gregorczyk Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Anna Majewska Dyrektor L.O. im. P. Skargi w towarzystwie najmłodszego ucznia szkoły. Projektantem rzeźb jest artysta Michał Selerowski z Zambrowa, a wykonawcą odlewów z brązu firma Garstkastudio s.c. Piotr Garstka, Andrzej Garstka.


Następnie wszyscy zgromadzeni goście przeszli na halę sportową aby wziąć udział w konferencji pn. „Z tradycją w przyszłość – 580 kat pułtuskiego Liceum”. Wśród uczestników spotkania byli: Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski. Powiat Pułtuski reprezentowali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Katarzyna Jankowska Sekretarz Powiatu oraz Renata Krzyżewska Skarbnik Powiatu, a samorząd Gminy Pułtusk: Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz. Wśród zebranych gości nie zabrakło przedstawicieli: duchowieństwa, związków zawodowych, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauczycieli emerytowanych i czynnych, absolwentów LO im. P. Skargi oraz uczniów. W części oficjalnej na ręce Pani Dyrektor Anny Majewskiej złożone zostały gratulacje i najlepsze życzenia dla całej społeczności szkolnej, okraszone wspomnieniami absolwentów.

Po części oficjalnej prof. Radosław Lolo otworzył konferencję pt. „Z tradycją w przyszłość – 580 lat pułtuskiego Liceum” zorganizowaną przez LO im. Piotra Skargi w Pułtusku w partnerstwie z Akademią Finansów i Biznesu Vistula, Pułtuskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym oraz Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział w Pułtusku. Prelekcje podczas konferencji wygłosili: prof. Radosław Lolo, Instytut Historii AFiB Vistula – „Powstanie i rozwój szkoły kolegiackiej do 1566 r.”; mgr Paulina Biernacka, Muzeum Regionalne w Pułtusku – „Kolegium jezuickie 1566-1773”; dr Krzysztof Wiśniewski, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku – „Szkoła benedyktyńska i gimnazjum męskie 1783-1918”; mgr Krzysztof Łukawski, Instytut Historii AFiB Vistula – „Liceum w okresie 1918-1999”; Artur Zalewski uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku – „Moje Liceum dzisiaj”.