XXIX Zlot Jaworzniaków

W dniu 10 września 2019 r. w Pułtusku, odbył się XXIX Zlot „Jaworzniaków” – Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w bazylice, po której uczestnicy przemaszerowali na teren LO im. Piotra Skargi w Pułtusku.
Pod tablicą upamiętniającą uczniów – członków grupy operacyjnej AK, złożono kwiaty.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali sportowej LO, gdzie głos zabrali zaproszeni goście, organizatorzy i gospodarze. Spotkanie zakończył wspaniały koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Informacja z : http://www.loskarga.edu.pl/index.php/535-xxix-zlot-jaworzniakow