XXIX Sesja Rady Powiatu

Po raz pierwszy Rada Powiatu obradowała w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 11. 29 maja 2017 r., podczas XXIX Sesji, Rada udzieliła absolutorium  Zarządowi Powiatu.