XXI edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, wyłączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Więcej: https://cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces?highlight=WyJzcG9zXHUwMGYzYiIsIm5hIiwic3VrY2VzIiwic3Bvc29iIG5hIiwic3Bvc29iIG5hIHN1a2NlcyIsIm5hIHN1a2NlcyJd

Informacja z CDR w Brwinowie