XVIII MIĘDZYPOWIATOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 czerwca 2017r. na stadionie MOSiR w Pułtusku odbył się XVIII Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorem Mityngu jest Zarząd Powiatu w Pułtusku,  a współorganizatorami: Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Honorowy patronat nad Mityngiem objął Starosta Pułtuski – Jan Zalewski.

Mityng stanowi doskonałą okazję do propagowania sportu jako formy aktywnego wypoczynku, rozwijania sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Impreza sportowa gromadzi liczne grono zawodników z różnych placówek kształcenia specjalnego i placówek pomocy społecznej, kibiców oraz zaproszonych gości.

W tegorocznym mityngu udział wzięło 85 zawodników, wchodzących w skład  11 drużyn  reprezentujących:
– Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w: Płońsku, Mławie, Pułtusku i Wyszkowie,
– Zespoły Szkół Specjalnych w: Brańszczyku, Legionowie,
– Domy Pomocy Społecznej w: Brańszczyku, Pułtusku, Obrytem i Ołdakach
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku.

Zawody sportowe poprzedza tradycyjna już formuła ceremonii otwarcia – prezentacja drużyn, wciągnięcie flagi na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego, odczytanie przysięgi zawodników, zapalenie olimpijskiego znicza oraz ,,Marsz ku słońcu”.

Po oficjalnym otwarciu Mityngu zawodnicy rozpoczęli rywalizacje sportowe w następujących konkurencjach: bieg na 100 m, 200 m i 400 m, skok w dal z miejsca, skok w dal z rozbiegu, rzut piłeczką palantową. W poszczególnych konkurencjach zmagali się uczestnicy w trzech kategoriach wiekowych: I – 10-14 lat, II – 15-19 lat, III – powyżej 19 lat.

Idea, która corocznie przyświeca zawodnikom, to przede wszystkim możliwość sprawdzenia siebie, nawiązania nowych znajomości oraz wspólna zabawa, bez względu na wynik. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem rywalizacji sportowych czuwał profesjonalny skład sędziowski na czele z sędzią głównym Januszem Pawlakiem oraz wolontariusze – uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Zawodnicy za zajęcie I, II i III miejsca otrzymali medale oraz dyplomy a wszystkie drużyny pamiątkowe puchary.

Zawody miały na celu zaprezentowanie sportowych umiejętności zdobytych podczas całorocznej pracy i treningów w placówkach kształcenia specjalnego i domach pomocy społecznej.
Popularyzacja osiągnięć sportowych osób niepełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych jest konieczne dla właściwej integracji, bowiem aktywność ruchowa – w tym sport – dla człowieka niepełnosprawnego jest zagadnieniem o wiele ważniejszym, niż dla osób sprawnych fizycznie. Jej wartość polega na odzyskaniu wiary we własne siły i możliwości podniesienia sprawności oraz na czerpaniu radości płynącej z aktywności ruchowej.