XVII MIĘDZYPOWIATOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 czerwca 2016 r. na Stadionie MOSIR-u w Pułtusku odbył się XVII Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych. To wyjątkowa, corocznie organizowana, impreza sportowa, która skupia wielu zawodników z różnych placówek kształcenia specjalnego. Mityng stanowi doskonałą okazję do propagowania sportu jako formy aktywnego wypoczynku, rozwijania sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Impreza sportowa gromadzi liczne grono zawodników, kibiców, jak i zaproszonych gości na czele z przedstawicielami lokalnych władz.

Organizatorem Mityngu jest Zarząd Powiatu w Pułtusku, współorganizatorami: Starostwo Powiatowe (Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Honorowy patronat nad Mityngiem objął Starosta Pułtuski – Pan Jan Zalewski.

W imprezie sportowej uczestniczyły drużyny reprezentujące Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w: Jońcu, Mławie, Pułtusku, Ciechanowie i Wyszkowie, Zespoły Szkół Specjalnych w: Brańszczyku, Legionowie, Domy Pomocy Społecznej w: Przasnyszu, Brańszczyku, Obrytem i Ołdakach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku.

W tym roku udział wzięło 12 drużyn.

Zawody sportowe poprzedza tradycyjna już formuła ceremonii otwarcia – prezentacja drużyn, wciągnięcie flagi na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego, odczytanie przysięgi zawodników, zapalenie olimpijskiego znicza oraz ,,Marsz ku słońcu”.

Po oficjalnym otwarciu Mityngu zawodnicy rozpoczęli rywalizacje sportowe w następujących konkurencjach: bieg na 100 m, 200 m i 400 m, skok w dal z miejsca, skok w dal z rozbiegu, rzut piłeczką palantową. Konkurencje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: I – 10-14 lat, II – 15-19 lat, III – powyżej 19 lat.

Idea, która corocznie przyświeca zawodnikom, to przede wszystkim możliwość sprawdzenia siebie, nawiązania nowych znajomości oraz wspólna zabawa, bez względu na wynik. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem rywalizacji sportowych czuwał profesjonalny skład sędziowski oraz wolontariusze – uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Zawodnicy za zajęcie I, II i III miejsca otrzymali medale oraz dyplomy a wszystkie drużyny pamiątkowe puchary.

Zawody miały na celu zaprezentowanie sportowych umiejętności zdobytych podczas całorocznej pracy i treningów w placówkach kształcenia specjalnego i domach pomocy społecznej.

Popularyzacja osiągnięć sportowych osób niepełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych jest konieczne dla właściwej integracji, bowiem aktywność ruchowa – w tym sport – dla człowieka niepełnosprawnego jest zagadnieniem o wiele ważniejszym, niż dla osób sprawnych fizycznie. Jej wartość polega na odzyskaniu wiary we własne siły i możliwości podniesienia sprawności oraz na czerpaniu radości płynącej z aktywności ruchowej.

Info: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Obraz 007

Obraz 032

Obraz 048

Obraz 053

Obraz 060

Obraz 090

Obraz 096

Obraz 125

Obraz 140

Obraz 212

Obraz 356

Obraz 406