XIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku  zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 8 lipca 2016r. (piątek) o godz. 8.00  w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Białowiejska 5.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk” na odcinku Psary – Obryte”
  4. Wnioski i oświadczenia radnych.
  5. Zamknięcie Sesji.

Z   p o w a ż a n i e m
Przewodniczący Rady
Wiesław Cienkowski