XIII edycja konkursu „Przyjazny Konsumentowi”

Z dniem 01 września 2021r. rozpoczyna się XIII edycja konkursu „Przyjazny Konsumentowi”, którego organizatorami są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtuska Gazeta Powiatowa i Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie sprzedawców oraz usługodawców z terenu Powiatu Pułtuskiego, znających i szanujących w swojej codziennej działalności prawa konsumentów, a także uhonorowanie tych przedsiębiorców, którzy w ocenie konsumentów świadczą najwyższy poziom usług. Akcja adresowana jest do pełnoletnich konsumentów. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w sposób prawidłowy i czytelny wypełni oryginalny kupon konkursowy zamieszczony w Pułtuskiej Gazecie Powiatowej oraz publikowany na stronie internetowej https://www.powiatpultuski.pl oraz www.pultusk24.pl
(załącznik do regulaminu, do pobrania poniżej).

O wyborze zwycięskiej placówki zadecyduje największa ilość głosów, oddanych w postaci prawidłowo wypełnionych kuponów w poszczególnych kategoriach konkursowych. Dla najlepszych placówek handlowych i usługowych przewidziano statuetki ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku i  Pułtuską Gazetę Powiatową. Z kolei wśród konsumentów, którzy wezmą udział w konkursie, zostanie wylosowana jedna osoba, która zgodnie z regulaminem otrzyma upominek.

Kupony konkursowe należy nadsyłać, korzystając z dowolnej formy:

  • zgłaszać osobiście w siedzibach organizatorów, dostarczając wypełniony kupon drukowany na łamach Pułtuskiej Gazety Powiatowej
  • poprzez adres e-mail (pgp@pultusk24.pl oraz prk@powiatpultuski.pl) wysyłając wypełniony kupon konkursowy (załącznik do regulaminu)
  • Lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Pułtusku z dopiskiem „Konkurs Przyjazny Konsumentowi”

w terminie od dnia 01 września 2021r. do dnia 15 października 2021r.

Załączniki:
Regulamin XIII edycji konkursu Przyjazny Konsumentowi [Ms Word 14 KB]
Załącznik do regulaminu – Kupon konkursowy [Ms Word 14 KB]