XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

22 września 2019 r. na terenie stadionu MOSIR w Pułtusku ul. Sportowa 2A odbyły się
XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pułtuskiego. W zawodach udział wzięło 9 drużyn, które zostały wyłonione podczas zawodów niższego szczebla w latach 2018-2019.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą w dwóch konkurencjach:
– sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami
– ćwiczenie bojowe

Wyniki końcowe zawodów przedstawiają się następująco:
Grupa „C” Kobiece Drużyny Pożarnicze OSP:
– I miejsce OSP Pułtusk
Grupa „A” Drużyny Męskie:
– I miejsce OSP Głodowo
– II miejsce OSP Przemiarowo
– III miejsce OSP Pułtusk
– IV miejsce OSP Pokrzywnica
– V miejsce OSP Winnica
– VI miejsce OSP Trzepowo
– VII miejsce OSP Gzy
– VIII miejsce OSP Świercze
Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego
w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem ich organizacji jest w szczególności:
– mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
– ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
– popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
– przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zawodów za zaangażowanie i podjęty wysiłek, przekładający się na podniesienie poziomu ochrony przeciwpożarowej w powiecie pułtuskim.

Informacja od:  Oficer prasowy KP PSP w Pułtusku kpt. Konrad Chrzanowski

Puchary za zajęcie I, II i III miejsca w grupie A, ufundował Zarząd Powiatu w Pułtusku.

Zawody Powiatowe OSP

foto: strona facebook Miasta Pułtusk