X Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do zwiedzania X Wystawy Twórczości Osób Niepełnosprawnych, która prezentowana jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku przy ul. 3 Maja 20 oraz w Starostwie Powiatowy w Pułtusku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.
Wystawę można oglądać do 13 maja 2022 r.

Na wystawie zaprezentowane zostały prace artystyczne wykonane podczas zajęć oraz warsztatów terapii zajęciowej prowadzanych w powiatowych jednostkach pomocy społecznej oraz placówce oświatowej.

Każda z zaproszonych do udziału w wystawie instytucji, przygotowała wirtualny wernisaż prac artystycznych swoich uczniów, podopiecznych, mieszkańców i uczestników zajęć.
Zachęcamy do obejrzenia wystaw on-line.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku
https://youtu.be/ux6mMPkWe6w

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku https://www.facebook.com/SDSPultusk/videos/1365613803940668/

Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku
DPS Pułtusk – X Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych – YouTube

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
https://www.youtube.com/watch?v=yVputeDq9JI&list=PLsPDBA79pwkqcpNtFWO6msYe_zwH884bn&index=7

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
https://youtu.be/x6Y1BCmsZNk

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie
https://youtu.be/-plCH8rJAv8