Wynik postępowania o udzielenie zamówienia

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Piknik pn. “Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych w Powiecie Pułtuskim
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi
ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH, MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCHpobierz protokół