WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA OTWARTY KONKURS „PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PUŁTUSKIM W 2018 R.”

 INFORMACJA DOT. OFERT JAKIE WPŁYNĘŁY DO STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU NA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ  W 2018 R. ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Lp. Nazwa oferenta Adres
1. FUNDACJA HONESTE VIVERE ul. Amałowicza – Tatara 7

04-474 Warszawa

2. STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY DOM ul. Ponurego Piwnika 49

25-666 Kielce

3. FUNDACJA TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

4. STOWARZYSZENIE WSPARCIA OBYWATELSKIEGO ul. Juliusza Lea 202a

30-133 Kraków

5. ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ul. Dworcowa 18

89-632 Brusy

6. FUNDACJA PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEX NOSTRA ul. Sienna 45 lok.5

00-121 Warszawa

*Stan na dzień 10.11.2017 r. godz.15.00.

/-/ Małgorzata Pajewska
Sekretarz Powiatu