WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Zarząd Powiatu w Pułtusku
podaje do publicznej wiadomości:

Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 (budynek A i B) będzie wywieszony na okres 21 dni tj, od 09.03.2016 r. do 29.03.2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego, przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu.


Wykaz dotyczy:
– nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 10 miasta Pułtuska, oznaczonej jako działki nr ewid. 242/9 i 242/11 o łącznej powierzchni 0,3414 ha.
– lokalu użytkowego Nr 1 o pow. użytkowej 57,30m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi
o łącznej pow. 11,76 m2, mieszczącego się w budynku administracyjno-mieszkalnym znajdującym się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 242/10 o pow. 0,0817 ha, położona w obrębie 10 miasta Pułtuska wraz z przypadającym udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 6906/44835 części.
– lokalu użytkowego Nr 2 o pow. użytkowej 76,90m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 36,45 m2 , mieszczącego się w budynku administracyjno-mieszkalnym znajdującym się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 242/10 o pow. 0,0817 ha położona w obrębie 10 miasta Pułtuska wraz z przypadającym udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 11335/44835 części.
– lokalu użytkowego Nr 3 o pow. użytkowej 55,43m2, mieszczącego się w budynku administracyjno-mieszkalnym znajdującym się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 242/10 o pow. 0,0817 ha położona w obrębie 10 miasta Pułtuska wraz z przypadającym udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5543/44835 części.

STAROSTA PUŁTUSKI
Jan Zalewski