WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYNAJĘCIA

Zarząd Powiatu w Pułtusku
podaje do publicznej wiadomości:

Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 (budynek A i B) będzie umieszczony na okres 21 dni tj, od 24.02.2016r. do 15.03.2016 r. wykaz nieruchomości Powiatu Pułtuskiego, przeznaczonej do wynajęcia. Wykaz dotyczy pomieszczeń magazynowych nr 2 i 3 znajdujących się w budynku parterowym, usytuowanym na działce nr 26/10 w obrębie 24 miasta Pułtuska.