WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Starosta Pułtuski
podaje do publicznej wiadomości:

Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 (budynek A i B) zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 26 kwietnia 2016 r. do dnia 16 maja 2016 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:
–  nieruchomość gruntowa położona w Pułtusku obręb 24, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 26/8 o powierzchni 0,6902 ha .

Starosta Pułtuski
Jan Zalewski