Wyjazd uczniów na staż zawodowy do Portugalii

Dzięki pozyskanemu przez Powiat Pułtuski dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 581 392,28 zł, w dniu 19 stycznia br. 30 uczniów/uczennic z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego wyjechało na 2 tygodniowy staż zawodowy do Portugalii w ramach projektu „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”. Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatny dojazd do Lizbony i powrót do kraju (przelot samolotem w obie strony), zakwaterowanie, wyżywienie oraz odpowiednie ubezpieczenie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z centrum szkoleniowym Casa da Educacao zlokalizowanym w Lizbonie, działającym w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Casa da Educacao współpracuje z najlepszymi instytucjami i organizacjami publicznymi oraz prywatnymi, dzięki czemu ma możliwość organizowania praktyk oraz staży na najwyższym poziomie. Są one odpowiednio dostosowane do potrzeb oraz kierunków kształcenia uczniów, dzięki czemu uczestnicy mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe w kierunku, w którym się uczą.

Dzięki wyjazdowi uczniowie mają możliwość połączenia wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną poprzez odbycie 2 tygodniowego stażu. Dodatkowo mają możliwość poznania kultury, tradycji oraz obyczajów Portugalii jak i również podniesienia kwalifikacji zawodowych i językowych.

Miejsca stażu 30 uczniów z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego:
1. Technik informatyk – 14 osób:
• CINEL – Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação
2. Technik logistyk – 16 osób:
• METROPOLITANO DE LISBOA – 4 uczniów
• BRICO DEPOT – LOURES – 6 uczniów
• BRICO DEPOT – SINTRA – 6 uczniów

Przed rozpoczęciem mobilności uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu językowym (zajęcia z j. angielskiego i j. portugalskiego), kulturowym, oraz pedagogicznym, dzięki czemu grupa została odpowiednio przygotowana do wyjazdu.

Przygotowanie kulturowe realizowane będzie także podczas pobytu uczniów w Portugalii poprzez zorganizowanie weekendowych wycieczek.

W dniu 2 lutego br. na 2 tygodniowy staż do Portugalii wyjedzie kolejna grupa 25 osób: 15 uczniów z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku(z kierunków kształcenia- technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy) i grupa 10 uczniów z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego z kierunku kształcenia technik ekonomista.