Wybrano Wykonawcę przebudowy drogi powiatowej na odcinku w m. Gzy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, 28 lutego 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, a Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej na realizację przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Gzy.

W ramach przebudowy zostanie ułożona nawierzchnia na odcinku 1,8 km (poszerzona  do 5 metrów z wykonaniem  obustronnego pobocza); wykonany parking o powierzchni 450 m2 i chodnik o powierzchni 75 m2, będzie również oczyszczony istniejący przepust oraz  wyprofilowane rowy.
Wartość prac to 998.802,72 zł.
Planowany termin realizacji prac –  I połowa 2018r.