Wręczono stypendia Starosty Pułtuskiego – V Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Wręczenie nagrodyW dniu 6 marca 2019 r., podczas V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk, Starosta Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak w imieniu własnym, Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Radnych Rady Powiatu, w sposób szczególny odnieśli się do zaproszonego na sesję Pana Mieczysława Waleśkiewicza. Za aktywność na rzecz rozwoju pszczelarstwa w Polsce, długoletnie
i rzetelne wykonywanie obowiązków Prezesa Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza w Ciechanowie
oraz Prezesa Koła Pszczelarzy w Pułtusku złożono serdeczne życzenia zdrowia, przyjemności płynącej z dzielenia się pasją oraz samych udanych zbiorów.
W trakcie sesji Starosta Pułtuski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pułtuskiego wraz z dyrektorami szkół wręczyli stypendia Starosty przyznane na podstawie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” oraz „Regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów sportowych”
Otrzymali je uczniowie, którzy w I semestrze roku szkolnego osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 oraz uczniowie, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w dziedzinie sportu.

W Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:
1. Gabriela Karkowska
2. Julita Pawlak
3. Piotr Baprawski
4. Damian Kiela
5. Zuzanna Kaim
6. Pola Wójtowicz
7. Zuzanna Charzyńska
8. Wiktoria Drobot
9. Dominik Nuszkiewicz
10. Karolina Gwiazdowska
11. Aleksandra Jaworska
12. Natalia Kosakowska
13. Małgorzata Pieńkosz
14. Karolina Parzychowska
15. Natalia Szymańska
16. Alicja Zawisza
17. Karolina Ambroziak
18. Katarzyna Kordowska
19. Amanda Orłowska
20. Agnieszka Piekarska
21. Natalia Wysocka

W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku stypendium za bardzo dobre wynik w nauce otrzymali:
1. Konrad Holender
2. Patrycja Zadworna
3. Karolina Morawska
4. Ilona Ogrodnik
5. Weronika Niegocka
6. Aleksandra Malicka
7. Ewa Rosińska
8. Weronika Szymańska
9. Patrycja Borek

W Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali :
1. Dagmara Piątkowska
2. Roksana Mielczarczyk
3. Wiktoria Król
4. Weronika Łuniewska
5. Wiktoria Zderka

Stypendium ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH otrzymali:
W Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku:
• Zuzanna Kamińska
• Igor Wielechowski
W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku:
• Bartłomiej Kobyliński
• Daniel Gerek
W Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku:
• Hubert Sokołowski