Wizja lokalna postępów budowy mostu przez rzekę Niestępówkę wraz z przebudową drogi powiatowej Kacice-Pokrzywnica-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne

19 września 2019 r. Wicestarosta Beata Jóźwiak dokonała wizji lokalnej postępów budowy mostu przez rzekę Niestępówka w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej
nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo. W ramach zadania zostanie wykonana budowa obiektu mostowego
w m. Koziegłowy w miejscu likwidowanego przepustu pod drogą, budowa nowej jezdni
z poszerzeniem do 5,5m na odcinku 1km, w tym budowa jednostronnego chodnika wraz z zatokami autobusowymi, budowa nowych poboczy i renowacja istniejących rowów odwadniających.