WIGILIA STRZELECKA

19 grudnia br. w Sali Rady Powiatu odbyła się pierwsza wigilia strzelecka pułtuskiego Pododdziału Jednostki Strzeleckiej 1313. Był to historyczny moment, ponieważ nawiązywał do przedwojennej tradycji ruchu strzeleckiego, który w okresie II Rzeczypospolitej aktywnie funkcjonował na ziemiach powiatu pułtuskiego.


Na spotkaniu wigilijnym byli obecni ppłk inż. Leszek Wieczorek Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie, Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtuska, bryg. Henryk Krasucki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku,  Andrzej Dolecki Prezes Oddziału w Pułtusku Związku Piłsudczyków R.P., Marek Klasa Dowódca Jednostki Strzeleckiej 1313 z Warszawy, Cezary Rzepnicki Prezes Klubu Sportowego Semiramida w Pułtusku oraz wicedyrektorzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku  Dorota Budziszewska i  Izabela Truchel, kpt rez. Kazimierz Dobrosielski,  Janusz Dubaj Kierownik Sekcji Strzeleckiej LKS Nadnarwianka w Pułtusku, st. chor. sztab. rez. Leszek Topólski Dowódca Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty w Pułtusku, st. chor. sztab. rez. Arkadiusz Piotrowski wojskowy instruktor walki wręcz oraz Dariusz Smoliński.

Uroczystości wigilijne poprowadził ks. mgr Krzysztof Dobucki z parafii Św. Józefa w Pułtusku. Licznie przybyli na spotkanie wigilijne strzelcy wśród których byli studenci różnych uczelni oraz uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego, którzy odśpiewali tradycyjne polskie kolędy i podzielili się opłatkiem. Dowódca Pułtuskiego Pododdziału dr Robert Dynak przedstawił historię i osiągnięcia pododdziału, który pod patronatem Starosty Pułtuskiego funkcjonuje na terenie naszego powiatu już od 2014 roku. W procesie szkolenia strzelcy odbywają regularne ćwiczenia z musztry, walki wręcz w Klubie Sportowym „Semiramida”, zajęcia na strzelnicy LKS „Nadnarwianka” z różnych typów broni. Ponadto, strzelcy z Pułtuska uczestniczą w wyjazdowych ćwiczeniach z taktyki w Akademii Sztuki Wojennej, pk. Sosenka, kursach lekkiej piechoty w Mrozach, które są organizowane pod patronatem stowarzyszenia Obrona Narodowa PL oraz kursach walk w terenie zurbanizowanym w Łodzi, prowadzonych m.in. przez żołnierzy rezerwy wojsk specjalnych i instruktorów z Jednostki Strzeleckiej 4003 w Łodzi. Strzelcy z pułtuskiego pododdziału JS1313 będą uczestniczyli w szkoleniach organizowanych dla stowarzyszeń prooobronnych i klas mundurowych w ramach procedur, które wiążą się z możliwością otrzymania przez naszą jednostkę strzelecka certyfikatu MON.