WAŻNY KOMUNIKAT

!!!!KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW!!!! 
w sprawie funkcjonowania 
Starostwa Powiatowego w Pułtusku 
od 16 marca br. do odwołania.

W związku z koniecznością przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Starosta Pułtuski informuje, że od 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Pułtusku nie będzie przyjmowało interesantów.

W tym czasie sprawy można będzie załatwić poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (adres skrytek ESP: /1424/skrytka lub /1424/SkrytkaESP).

Niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu, pod numerami telefonu: 23 306-71-02 oraz 23 306-71-01 lub pod adresami e-mail: kancelaria@powiatpultuski.pl oraz sekretariat@powiatpultuski.pl.

Informacja z numerami telefonów do pracowników urzędu dostępna https://powiatpultuski.pl/kontakt

Wszelkie druki do pobrania dostępne na stronie: https://bip.powiatpultuski.pl/
w zakładce: Jak załatwić sprawę ?/druki do pobrania/ 

Niezbędne opłaty, proszę w miarę możliwości uiszczać na konto bankowe.

Proszę o podawanie danych kontaktowych. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa (w sprawach niecierpiących zwłoki) lub uzupełnienia dokumentacji urzędnik skontaktuje się z Państwem.

O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony: https://powiatpultuski.pl/

W celu uniknięcia nieprawidłowych informacji, zachęcam do sprawdzania komunikatów: 
Głównego Inspektora Sanitarnego: http://gis.gov.pl/
Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/
Ministra Zdrowia: https://gov.pl/web/zdrowie/
Ministra Spraw Zagranicznych: https://gov.pl/web/dyplomacja/

Zalecam stosowanie zasad higieny zgodnie z wytycznymi wskazanymi na dedykowanej stronie: http://www.gov.pl/koronawirus

Ważne telefony:
Infolinia NFZ: 800-190-590
Telefon ALARMOWY 24 H Powiatowej Inspekcji Sanitarnej: 509-352-119 (Tylko w sytuacjach alarmowych)
Telefon Powiatowej Inspekcji Sanitarnej: 23 692-50-71 – dostępny w godz.  7:30 – 15:05

Dziękuję za zrozumienie. Zachowanie ostrożności wobec zagrożenia jest obowiązkiem każdego z nas.

Z poważaniem
Starosta Pułtuski
Jan Zalewski