W Starostwie obradował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

W poniedziałek, 26  marca br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W obradach, którym przewodniczył dh Tadeusz Nalewajk, oprócz członków Zarządu uczestniczyli: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, przedstawiciele samorządów gmin powiatu pułtuskiego, Komendy Powiatowej Policji  oraz powiatowy kapelan strażaków ks. kanonik Józef Gawlik.

Podczas spotkania omówiono m.in.:  możliwości wnioskowania przez OSP o dofinansowanie na remonty świetlic i zakupy sprzętu; organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka; uczestnictwo w Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej Bartnickiej w Świętym Miejscu k. Przasnysza.