W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę, 1 marca 2020 r., w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na I Cmentarzu, przy Symbolicznej Mogile Żołnierzy Polski Podziemnej Obwodu Pułtusk, Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk waz z delegacjami jednostek organizacyjnych powiatu i gminy, przedstawicielami służb, straży, instytucji, stowarzyszeń, organizacji społecznych zgromadzili się, aby uczcić pamięć o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia oraz złożyć wiązanki kwiatów.
Po uroczystości na I Cmentarzu przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk wzięli udział we Mszy św. w intencji żołnierzy wyklętych w pułtuskiej bazylice, którą poprzedził program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie. Następnie złożono znicze i kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary terroru komunistycznego przy ul. M. Konopnickiej.
Uroczystości zwieńczył program artystyczny pt. „Pamięci żołnierzy wyklętych…” w wykonaniu Magdaleny Zakrzewskiej – sopran, Andrzeja Wiśniewskiego – tenor, Krzysztofa Jaszczaka – fortepian oraz Wojciecha Gąsowskiego – oprawa słowna/komentarz historyczny, zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Utwory muzyczne przeplatane były barwną narracją konferansjera, o losach „Żołnierzy Niezłomnych” i ich czynach w walce o niepodległą Ojczyznę. Na zakończenie koncertu prowadzący odczytał „Modlitwę Leśnych” Dawida Hallmanna.
Oprawę uroczystości patriotycznych zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty na czele ze starszym chorążym sztabowym Leszkiem Topólskim.
W obchodach należy podkreślić udział młodzieży z klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego i I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku.