W DNIU PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO

W 77. rocznicę powstania Podziemnego Państwa Polskiego, 27 września 2017 r.,  przy mogile żołnierzy Armii Krajowej na I cmentarzu w Pułtusku, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów. Poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, zakładów pracy oraz delegacje pułtuskich szkół oddały hołd poległym za Ojczyznę.

Zebrani wysłuchali wystąpienia Anny Krawczyńskiej – nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, która wspomniała lokalnych członków podziemnych organizacji i opowiedziała o fenomenie Podziemnego Państwa Polskiego. Na zakończenie uroczystości Paweł Załoga – uczeń LO im. Piotra Skargi, strzelec pułtuskiego pododdziału JS 1313 odczytał wiersz Stanisława Balińskiego „Polska Podziemna” .