Uroczystość związana z obchodami Dnia Sapera – Brązowe Medale „Odznaczeni dla Wojsk Inżynieryjnych” otrzymali Starosta Pułtuski i Burmistrz Miasta Pułtusk

Dzień Sapera17 kwietnia br. na terenie Domu Polonii w Pułtusku,
z okazji obchodzonego 16 kwietnia Dnia Sapera, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem upamiętniającym Saperów poległych przy rozminowaniu północnego Mazowsza oraz Pułtuska. Organizatorami uroczystości byli Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk, Dyrektor Domu Polonii oraz Koło nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich
im. 1 Batalionu Saperów w Pułtusku. Przedstawiciele samorządów, kombatanci, służby mundurowe oraz przedstawiciele pułtuskich stowarzyszeń, organizacji społecznych i politycznych, instytucji, szkół i przedsiębiorstw złożyli kwiaty przy tablicach upamiętniających poległych Saperów. Dowódcą uroczystości był Patryk Skrzydlak, absolwent ZSZ im. Jana Ruszkowskiego
w Pułtusku. Wartę wystawiły klasy mundurowe ZSZ im. Jana Ruszkowskiego. Rys historyczny przedstawił Prezesa koła nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich gen. bryg. w st. spocz. dr Bogusław Bębenek.
Podczas uroczystości odznaczono Starostę Pułtuskiego oraz Burmistrza Miasta Pułtusk Brązowymi Medalami „Zasłużonemu dla wojsk inżynieryjnych”. Prezes Stowarzyszenia Saperów w Pułtusku gen. bryg.
w st. spocz. dr Bogusław Bębenek został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi na rzecz kultywowania tradycji kościuszkowskich. Odznaczenia dokonał gen. Piotr Czerwiński. Po oficjalnych uroczystościach
w imieniu organizatorów zaproszono uczestników do Tawerny Domu Polonii na wojskową grochówkę.

Tekst źródło: www.pultusk.pl