Uroczystość zakończenia realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”

Program artystyczny w SOS-W w PułtuskuW dniu 17 grudnia 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku o godz. 14.00 odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
W spotkaniu udział wzięli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku  wraz z radnymi oraz zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła Pani Aldona Iniarska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i zaprosiła do obejrzenia  świątecznego programu artystycznego pt „Maleńka przyszła miłość” z udziałem dzieci i młodzieży pułtuskiej placówki. Podczas spotkania wręczone zostały podziękowania i świąteczne podarunki przygotowane przez wychowanków SOS-W.  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im A. Karłowicz w Pułtusku to placówka edukacyjna stworzona z myślą o dzieciach i młodzieży, które wyróżniają się szczególnymi potrzebami. Aby podnieść komfort kształcenia oraz poprawić warunki lokalowe, w których placówka realizuje swoje cele edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne Zarząd Powiatu w Pułtusku dwa lata temu podjął decyzję o przebudowie budynku. W ramach zadania zrealizowane zostały następujące prace:
1. Przebudowę instalacji wodno-sanitarnej i elektrycznej;
2. Rozprowadzenie sieci internetowej i TV;
3. Modernizację wszystkich pomieszczeń administracyjnych, dydaktyczno-terapeutycznych i pokoi mieszkalnych wychowanków;
4. Modernizację łazienek dla osób niepełnosprawnych;
5. Wykonanie niezbędnych prac zwiększających bezpieczeństwo p.poż.:
6. W celu poprawy komunikacji pionowej w obiekcie przygotowano szyb windowy oraz dostarczono i zamontowano windę;
7. Wymianę wszystkich powierzchni podłogowych na nowe (tarketowe);
8. Poszerzenie otworów drzwiowych i wymianę stolarki drzwiowej;
9. Niezbędne przemurowania ścianek działowych;
10. Skucie starych i naniesienie nowych tynków;
11. Wykonanie prac malarskich;
12. Zamurowanie istniejących otworów doświetlających.

Koszt realizacji zadania:  2 388 592, 59 zł
w tym: dofinansowanie: 1 041 666, 49 zł
wkład  własny powiatu pułtuskiego: 1 346 926, 10 zł