Uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

14 lutego 2019 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę utworzenia Armii Krajowej.
Pod pomnikiem mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej zgromadzili się mieszkańcy, władze samorządowe, przedstawiciele miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży, instytucji, stowarzyszeń, organizacji społecznych oraz społeczności szkolnych.

Wartę honorową podczas uroczystości wystawiła klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego „FENIKS”. Słowo do obecnych wygłosił dr Krzysztof Łukawski.

14 lutego 1942, na rozkaz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Pierwszym dowódcą AK był gen. Stefan
Grot-Rowecki.