Uroczystość odsłonięcia posągu – popiersia Wincentego Witosa (Pułtusk, 02.09.2018 r.)

2 września 2018 r. w Pułtusku odbyła się uroczystość odsłonięcia posągu – popiersia Wincentego Witosa autorstwa Józefa Opali – artysty rzeźbiarza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa”, a współorganizatorami samorząd województwa mazowieckiego i samorząd powiatu pułtuskiego.

Uroczystość zainaugurowała Msza św. odprawiona w pułtuskiej Bazylice przez ks. prałata Wiesława Koska, której oprawę uświetnił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusz Sygietyńskiego oraz asysta licznych pocztów sztandarowych, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty oraz  pododdziałów ochotniczych straży pożarnych. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy wysłuchali krótkiego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu „Mazowsze”, a następnie orszak udał się na miejsce odsłonięcia posągu – teren przed budynkiem administracyjno-biurowym przy ul. 3 Maja.

Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Agata Łojek powitały licznie przybyłych na uroczystość mieszkańców powiatu pułtuskiego i gości – prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka – Kamysza, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika,  radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Witolda Chrzanowskiego, członka  Rady Naczelnej PSL Tadeusza Nalewajka, starostę pułtuskiego Jana Zalewskiego oraz przedstawicieli służb mundurowych i  samorządów gminnych z terenu powiatu.

Po krótkim wprowadzeniu historycznym dokonanym przez  dr hab.  Radosława Lolo – profesora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, na temat działalności premiera Wincentego Witosa oraz jego wizyty w  Pułtusku w 1920 r.,  uczestnicy uroczystości obejrzeli rekonstrukcję tego wydarzenia. Warto podkreślić, że aktorzy występujący w rekonstrukcji, to mieszkańcy naszego powiatu.

Odsłonięcia posągu – popiersia Wincentego Witosa dokonali: prezes PSL Władysław Kosiniak – Kamysz, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, członek  Rady Naczelnej PSL Tadeusz  Nalewajk, starosta pułtuski Jan Zalewski, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Pułtusku  Witold Chrzanowski –oraz  przedstawiciel Stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa” Agata Łojek. Poświęcenia posągu dokonał ks. kanonik Józef Gawlik.

W związku z uroczystością został wybity medal pamiątkowy z wizerunkiem Wincentego Witosa. Fundatorem pamiątkowego medalu był samorząd województwa mazowieckiego. Przy współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wydano monografię pt. „Wincenty Witos – Obrońca Ojczyzny”. Kapituła Medalu postanowiła o nadaniu go gościom honorowym, przedstawicielom samorządów – powiatowego oraz  gminnych, autorowi i wykonawcom posągu Wincentego Witosa, jak również fundatorom i darczyńcom.

Uczestnicy uroczystości mieli możliwość wysłuchania koncertu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pułtusk oraz skorzystania z poczęstunku.

Foto: Aleksandra Skoczeń