UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W piątek, 23 czerwca 2017r. przedstawiciele samorządu powiatowego brali udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez powiat pułtuski:

  • Wicestarosta Beata Jóźwiak – w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pułtusku,
  • Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Kozłowska – w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi,
  • Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  Katarzyna Jankowska – w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

Uczniom, którzy w poszczególnych szkołach osiągnęli najlepsze wyniki w nauce wręczono nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Powiatu. Najwyższą średnią ocen uzyskali :

– w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku uczennica klasy o profilu medycznym – Kinga Lesińska (śr. 5,70);
– w I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – Ewelina Gołębiewska (śr.5,50);
– w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczennica w zawodzie technik ekonomista Aleksandra Jaworska (śr.5,82 !);
w Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w PułtuskuAlicja Łebkowska (śr.5,17);
– w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – Paulina Mąka (śr. 4,86).

Nagrodzono również  uczniów szkół SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku:
– w Publicznej Szkole Podstawowej – Bartosza Herubińskiego;
– w  Publicznym Gimnazjum –  Tadeusza Chumę;
– w Publicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy – Justynę Lesińską.

Wszystkim uczniom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.