Uroczyste otwarcie VIII Wystawy Twórczości Osób Niepełnosprawnych

2 kwietnia 2019 roku, w dolnym krużganku pułtuskiego zamku, odbyło się uroczyste otwarcie VIII Wystawy Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem wystawy są: Starosta Pułtuski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, a współorganizatorami: Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku  oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan-Pol” prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie.
Symbolicznego aktu otwarcia wystawy dokonała Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski, składając podziękowania i gratulacje twórcom prezentowanych dzieł.
Wystawione prace, głównie  w tematyce wielkanocnej , zostały wykonane przez osoby niepełnosprawne podczas zajęć prowadzonych na warsztatach terapii zajęciowej, w środowiskowych domach samopomocy oraz domach pomocy społecznej. Dla podopiecznych ww. placówek tego typu zajęcia są ważnym elementem  rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Celem zorganizowanej wystawy jest promocja, ukazanie i docenienie twórczości osób niepełnosprawnych – bardzo często osób o niespotykanych zdolnościach.

Wystawa potrwa do 12 kwietnia br.(istnieje możliwość zakupienia wystawionych prac)