Uroczyste otwarcie nowej siedziby Starostwa Powiatowego

W poniedziałek , 29 maja 2017 r. o godz. 12.00 przecięcia wstęgi, symbolizującego otwarcie nowej siedziby Starostwa, dokonali Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Minister Henryk Kowalczyk – Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Witold Chrzanowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiesław Cienkowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Czesław Czerski- wieloletni Przewodniczący Rady Powiatu oraz starostowie poprzednich kadencji Tadeusz Nalewajk i Andrzej Dolecki.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Sali Rady, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. Starosta Pułtuski Jan Zalewski po powitaniu  gości mówił o potrzebie wybudowania nowej siedziby urzędu, podjętych decyzjach i kosztach poniesionych na inwestycję.  Głos zabrali również zaproszeni goście  – Minister Henryk Kowalczyk – Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Adam Koseski – Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Witold Chrzanowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk, Tadeusz Nalewajk – wieloletni Starosta Pułtuski, Radny Rady Powiatu, starostowie sąsiednich powiatów i  wójtowie gmin powiatu pułtuskiego.

Poświęcenia pomieszczeń Starostwa dokonali ks. Kanonik Wiesław Kosek – Dziekan Dekanatu Pułtuskiego i ksiądz kanonik Józef Gawlik- proboszcz parafii św. Józefa, na terenie której znajduje się siedziba urzędu.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha w Pułtusku, kierowanej przez Martynę i Marka Karwańskich.

Na zakończenie wszystkich zebranych zaproszono na  tort i poczęstunek.