UROCZYSTE OTWARCIE DPS W PUŁTUSKU

W poniedziałek, 12 grudnia br. dokonano oficjalnego otwarcia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego sprawowana w intencji mieszkańców i pracowników Domu. Następnie ceremonią przecięcia wstęgi – uroczyście otwarto nowy DPS.

Po powitaniu gości przez dyrektor jednostki Annę Popowicz, głos zabrał Starosta Pułtuski Jan Zalewski, który przedstawił informacje dotyczące powstania jednostki.

Samorząd powiatu pułtuskiego, jesienią 2014 r. określił że jednym z priorytetów jego działalności będzie – zagospodarowanie wolnych powierzchni pułtuskiego szpitala, będących  w stanie surowym zamkniętym. W czerwcu 2015 r. zdecydowano o przeznaczeniu bloku  „D” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Decyzja w tej sprawie została poprzedzona uzgodnieniami prowadzonymi przez Zarząd Powiatu z przedstawicielami Miasta Warszawy, którzy zadeklarowali dofinansowanie inwestycji, po zapewnieniu w Domu pobytu dla osób kierowanych przez stołeczny samorząd. Umowa z wykonawcą robót budowlanych – firmą PPHU Budomur sp. z o.o.z Pułtuska została podpisana w październiku 2015 r. Inwestycja została zrealizowana w ramach środków własnych powiatu (ok. 2 milionów 147 tysięcy zł), dotacji z budżetu państwa (ok. 1 miliona 541 tysięcy zł) i dotacji celowej w budżetu m.st. Warszawy (około 1 miliona 243 tysięcy zł). Łączny koszt realizacji  inwestycji to ok. 4 milionów 931 tysięcy zł, w tym prawie 4 miliony zł to wartość robót budowlanych i usług, a 963 tysiące zł to koszt wyposażenia i zakupu samochodu. Dom przeznaczony jest dla 96 mieszkańców. Pierwsza podopieczna zamieszkała w nim 31 października br. Obecnie w Domu mieszka 28 osób – kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.
Kończąc swoje wystąpienie Starosta życzył, aby słowo „Dom”, które istniejące w nazwie placówki, oznaczało bezpieczne miejsce, życiową przystań do której chętnie się przybywa, otrzymując w niej pomoc, opiekę i przyjaźń. Życzył, by drogowskazem działań był słowa piosenki wykonywanej przez Alicję Majewską: „To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę”.

Następnie głos zabrał Minister Henryk Kowalczyk, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, który m.in. stwierdził, że zagospodarowanie wolnych powierzchni szpitala, cieszy go osobiście, ponieważ decyzja o budowie szpitala w Pułtusku zapadła wówczas gdy pełnił funkcję wojewody ciechanowskiego, a wygórowana powierzchnia budynków została odgórnie „narzucona”. Dzięki m.in. dotacji z budżetu państwa możliwe było zagospodarowanie wolnego budynku, stworzenie zarówno tak potrzebnej placówki pomocy społecznej,  jak również miejsc zatrudnienia dla mieszkańców powiatu.

Wystąpili również– przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Krzysztof Ławniczak,  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przedstawicielka Miasta st. Warszawy – Agata Kaczmarczyk,  Wicedyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie, Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk, Grażyna Wisiecka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach, Joanna Czerwińska – była Wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach,  Dyrektor Andrzej Wydra i Wicedyrektor Marcin Majewski  – Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Osobom, które przyczyniły się do powstania Domu wręczono podziękowanie i kwiaty.

Poświęcenia pomieszczeń Domu i kaplicy dokonał Dziekan Dekanatu Pułtuskiego Ksiądz Kanonik Wiesław Kosek, który odczytał również dekret Biskupa Płockiego Piotra Libery   dotyczący erygowania kaplicy.

Dla uczestników  uroczystości wystąpił chór muzyczny „Camertina” pod kierownictwem Martyny Karwańskiej, który w związku ze zbliżającymi się Bożym Narodzeniem, wykonał kolędy i piosenki świąteczne.

Uroczystość zakończył poczęstunek.

dsc_0034

dsc_0036

dsc_0040

dsc_0043

dsc_0050

dsc_0052

dsc_0075

dsc_0085

dsc_0093

dsc_0113

dsc_0121

dsc_0145

dsc_0148

dsc_0171

dsc_0174

dsc_0179

dsc_0189

dsc_0210

dsc_0222

dsc_0229

dsc_0238

dsc_0245