Podpisanie umowy na przebudowę ul. Stare Miasto w Pułtusku

2 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą Przedsiębiorstwo Budowy Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk ul. Stare Miasto” na odc. 0,458km. W ramach zadania zostaną przebudowane chodniki wraz z zjazdami, sieć sanitarna – kanalizacja deszczowa, wybudowane zatoki postojowe, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego ze spadkiem jednostronnym oraz wykonane oznakowanie poziome i pionowe.
Planowana wartość robót budowlanych to: 1 818 181,81 zł brutto
Termin realizacji do 30.09.2021r.