Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie podpisana.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie.
W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni, powstaną pobocza
z kruszyw, zostaną odnowione rowy przydrożne oraz wybudowane nowe zjazdy.
Wartość prac wynosi 686.868,68 zł.
Zadanie współfinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 290.000 zł.
Planowany termin realizacji prac – III kwartał 2019r.

Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie podpisana.