Umowa na przebudowę drogi powiatowej Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy podpisana

8 września br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku  została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” – odc. 3,911km. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik w miejscowościach Gródek i Obryte, odtworzone rowy i zjazdy, przebudowana i poszerzona jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej, oraz wykonane oznakowanie poziome i pionowe.
Wartość prac to: 4 567 890,00zł.
Zadanie jest współfinansowane z budżetu województwa mazowieckiego zgodnie z umową podpisaną 9 lipca 2020 r. na kwotę 3 560 466,00 zł.
Termin realizacji do 31.12.2021r.