Umowa na dofinansowanie wyposażenia pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku podpisana

https://powiatpultuski.pl/umowa-na-dofinansowanie-wyposazenia-pracowni-informatycznej-w-zespole-szkol-zawodowych-im-jana-ruszkowskiego-w-pultusku-podpisana/

W piątek 3 lipca 2020 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego – Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, podpisali umowę o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w kwocie ok. 100 000 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli na wyposażenie w sprzęt nowoczesnej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.