Ukraińscy uczniowie zainteresowani kontynuacją nauki w Polsce

Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski oraz Katarzyna Jankowska Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 12 bm. uczestniczyły w spotkaniu z uczniami z Ukrainy, które odbyło się w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

Ukraińska młodzież zainteresowana jest kontynuacją nauki na poziomie ponadgimnazjalnym w Technikum Nr 2 w Pułtusku. Podczas spotkania dyrektor – Dorota Orłowska, zapoznała uczniów z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa, procedurą przyjęcia do szkoły, zasadami systemu kształcenia ponadgimnazjalnego i możliwościami, jakie daje ukończenie dobrej szkoły zawodowej.
Podczas wizyty, uczniowie i ich rodzice mieli okazję zwiedzić szkołę, oglądając ze szczególną uwagą pracownie językowe oraz zawodowe.

Ukraińscy uczniowie zainteresowani kontynuacją nauki w Polsce

Ukraińscy uczniowie zainteresowani kontynuacją nauki w Polsce

DSC_0172DSC_0203DSC_0186