Udzielono wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku

Dziś odbyła się  XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku. Jednym z punktów obrad, poza licznymi sprawozdaniami oraz raportem o stanie powiatu za 2019 rok, było podjęcie uchwały o wotum zaufania oraz udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.
Zarząd Powiatu w Pułtusku za rok 2019 uzyskał absolutorium Radnych liczbą głosów: 10 za, 7 wstrzymało się od głosu, wotum zaufania również 10 za, 7 wstrzymało się od głosu.